Apliko per akses online

Plotesoni informacionin e nevojshem
per akses online sipas formularit


APLIKO


Keni ankese apo kerkese,
drejtuar UK Shkodër?

PLOTESO FORMULARIN